Unilever logo
Temizlik ve dekorasyon ipuçları için hemen kaydolun !

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Arasındaki Fark Nedir?

Temizlikte aradığın yöntemleri bulmak için dezenfeksiyon sterilizasyon farkını keşfetme-ye ne dersin?

Güncellenmiş

Reklam
Evde kapı kolu dezenfeksiyonu

TemizSözlük Öneriyor: Evinizde yaratmak istediğiniz hijyen koşullarını oluşturabilmek için öncelikle sterilizasyon ve dezenfeksiyon arasındaki farkın tam olarak ne olduğunu anla-malısınız. Böylece hangi durumlarda sterilizasyona, hangi durumlarda dezenfeksiyona ihtiyacınız olduğuna karar vererek doğru temizlik ürünlerini ve yöntemlerini kullanabilir-siniz.

Hijyenin Temel Kavramları: Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Evinizde sağlığa zararlı olabilecek tüm mikroplardan arındırılmış yüzeylerin, tertemiz ça-maşırların, pırıl pırıl bir mutfağın hayalini kuruyor ve aileniz için mümkün olan en iyi hij-yen koşullarını oluşturmak istiyorsanız hemen işe koyulmak en doğru yol gibi görünebi-lir. Ancak hijyen yolculuğunuza plansız çıkmak sizi uzun vadede gereksiz yere yorabilir ve yanlış temizlik ürünlerini kullanmanıza sebep olabilir. Paldır küldür temizliğe girişmeden önce bazı temel hijyen kavramları arasındaki farkların ve evinizde temizlik yaparken bek-lentilerinizin ne olduğunu saptamak gerekir.

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kavramları çoğu insanın günlük hayatında eş anlamlı ola-rak kullandığı iki kavram olsa da aslında farklı hijyen koşullarını içeriyor. Her iki kavram da sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamamız için gerekli olsa da dezenfeksiyon ve sterili-zasyona ihtiyaç duyduğumuz durumlar farklı.

Gelin dezenfeksiyon ve sterilizasyon kavramlarının ne olduğunu inceleyelim ve dezen-feksiyon sterilizasyon farkına bir açıklık getirelim.

Reklam

Covid – 19 pandemi dönemindeki hayat tarzınız ,kıyafetlerinizden çıkarmaya çalıştığınız leke türlerini etkiledi mi ?

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Nedir?

Yaygın inancın aksine, dezenfeksiyon ve sterilizasyon farklı kavramlardır ve farklı temizlik yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir. Dezenfeksiyonda amaç, bir yüzeyde veya ortam-da bulunan ve insan sağlığına zarar verebilecek mikroorganizmaların yok edilmesi ya da hastalığa sebep olamayacak kadar azaltılmasıdır.

Sterilizasyonun amacı ise bir yüzeyde ya da ortamda bulunan canlı ve aktif formdaki mik-roorganizmaların tamamının yok edilmesidir. Yani dezenfeksiyon işleminin aksine, sterili-zasyon işleminde öldürülmesi amaçlanan mikroorganizmanın hastalık yapıcı olup olma-masının bir önemi yoktur.

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini ve bu yöntemlere ihtiyaç duyulan durumları inceleyerek dezenfeksiyon ve sterilizasyon farkını daha iyi anlayabiliriz. Dezenfeksiyon farklı düzeylerde sağlanabilir, ancak sterilizasyon ortamdaki tüm canlı mikroorganizmala-rın yok edilmesini amaçlar ve daha sıkı önlemlerin gerektiği ortamlarda kullanılır. Örne-ğin aşağıdaki durum ve ortamlarda biyolojik yükü azaltmak amacıyla sterilizasyona ihtiyaç duyulur:

 • Ameliyathane ortamı

 • Tek kullanımlık olmayan sağlık ekipmanları

 • Laboratuvar ortamı

 • Gıda imalatı

 • Emzik ve biberon gibi bebek ürünleri

Dezenfeksiyon ise günlük hayatımızda, evimizde, temas halinde olduğumuz yüzeylerde hasta yapıcı mikroorganizmaların yok edilmesi ve azaltılmasını amaçlar. Dolayısıyla, günlük hayatımızda daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir yöntemdir.

Ev Temizliğinde Dezenfeksiyon Sterilizasyon Farkı Neden Önemli?

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon farkını hijyen seviyeleri üzerinden açıklarsak, sterilizasyonun daha üst düzey bir temizlik gerektirdiğini ve yalnızca belli başlı ortamlarda sterilizasyona ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Ev temizliğinde ve günlük hayatımızda sterilizasyon dezenfeksiyon kavramlarının ne tür yöntem ve ürünleri içerdiğini keşfetmek ise işinizi kolaylaştırır. Dezenfekte Nasıl Yapılır, Dezenfeksiyon Nedir? başlıklı yazımızda da bahsettiğimiz gibi, ev temizliğinde dezenfeksiyona ihtiyaç duyduğumuz pek çok yüzey var. Bu yüzeyler şöyle sıralanabilir:

 1. Mutfak yüzeyleri: Yemek yaptığımız ve yediğimiz yüzeylerde temizlik çok önemlidir. Gıda imalathanelerinde olduğu gibi sterilizasyona ihtiyaç duyulmasa da orta-yüksek düzeyde dezenfeksiyon beslenme sistemimizin sağlığı açısından önemlidir. Cif Ultra Hijyen serisini evde deneyin.

 2. Tuvalet temizliği: Mikropların tuvalet gibi nemli ortamlarda kolaylıkla üreyebildiğini biliyoruz. Dolayısıyla, tuvaletlerin etkili temizlik ürünleriyle sık sık temizlenmesi gerekiyor. Tuvalet temizliğinde vazgeçilmez temizlik ürünü elbette çamaşır suyu. Domestos Maksimum Hijyen Kar Beyazı gibi kuvvetli bir çamaşır suyuyla sık sık temizlik yaparak tuvaletinizde istediğiniz dezenfeksiyonu elde edebilirsiniz.

 3. Banyo yüzeyleri: Yine nemli ve rutubetli ortamlar olan banyolardaki tüm yüzeylerin sık sık dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Evdeki Virüs ve Bakterileri Yok Etmek için Yapmanız Gerekenler hakkında detaylı bilgi edinerek evinizde ihtiyaç duyduğunuz dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini keşfedebilirsiniz.

Doğru Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemlerini Uygulamalısınız

Ailenizi ve sevdiklerinizi virüs ve bakterilerden korumak ve sağlıklı bir ev ortamı yaratmak istiyorsanız doğru dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini kullanmanız çok önemli. Bu yöntemleri keşfetmenin yolu ise öncelikle dezenfeksiyon ve sterilizasyon arasındaki farkı keşfetmekten geçiyor.

Evinizdeki hangi alanlarda ne düzeyde dezenfeksiyona ihtiyaç duyduğunuzu saptadıktan sonra ihtiyacınız olan temizlik ürünlerini kullanabilir ve tertemiz bir evin tadını çıkarabilirsiniz.

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonun Olmazsa Olmazları

Evinizde istediğiniz hijyen koşullarını sağlamak için:

 • Dezenfeksiyona ve/veya sterilizasyona ihtiyaç duyduğunuz alanları belirleyin.

 • Evin her bölümü ve yüzeyi için uygun temizlik ürünlerini kullanın. Kullandığınız çamaşır suyu vb. temizlik ürünlerini talimatlara uygun olarak kullanmayı ihmal etmeyin.

 • Banyo, tuvalet ve mutfak gibi alanlarda temizlik yaparken odayı yeterince havalandırdığınızdan emin olun.

 • Farklı temizlik ürünlerini bir arada kullanmamaya çalışın ve temizlik eldiveni gibi koruyucu ürünler kullanın.

Aslen yayınlandı